Hackejant barreres socials

Esteu aquí

Tecnologies per superar els reptes de la nostra societat

  • Data: dimecres 14/11/2018
  • Horari: de 11 a 13h
  • Lloc: Aula 51.100 Edifici La Nau - UPF, C./ Roc Bornonat 138
Protecció de dades i drets d'imatge personal

COLECTIC S.C.C.L. és el responsable del tractament de les teves dades personals i t'informa que seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR).
Colectic SCCL fará difusió de l'activitat als seus espais web i a xarxes socials vinculades, com també a mitjans de comunicació.
En aquests espais es poden publicar imatges, vídeos o gravacions de veu en què apareguin persones participants de la jornada.
El dret a la pròpia imatge és reconegut i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa Colectic SCCL demana el consentiment per publicar fotografies i vídeos on surtis clarament identificable.

Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable del tractament: Colectic SCCL
  • Finalitat: Autorització per al tractament de les teves dades personals i la difusió d'imatge/veu o material elaborat als espais de comunicació i difusió de Colectic SCCL i dels projectes Makers per la Inclusió, CODINC i WELCOME i a xarxes socials.
  • Legitimació: Consentiment de la persona interessada.
  • Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, amb excepció de les entitats sòcies dels projectes i en els casos previstos per llei.
  • Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
  • Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina: http://colectic.coop/avis-legal-i-condicions-generals-dutilitzacio